Digitaal-loket

Gebruiksvoorwaarden

Auteursrecht
De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van de gemeente Bellingwedde en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht tenzij anders vermeld. Het is toegestaan informatie van de website van Bellingwedde over te nemen in uw eigen publicatie mits u de bron vermeldt en het geen commercië doeleinden dient. Het verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken van genoemde informatie door druk, fotokopie, fax en/of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand is toegestaan na overleg met en toestemming van de gemeente Bellingwedde. De gemeente vindt het belangrijk hierbij betrokken te worden omdat ze dan zorg kan dragen voor de correctheid en volledigheid van de informatie. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Bellingwedde via telefoonnummer 0597-537100.

Aansprakelijkheid
Ondanks dat de gemeente Bellingwedde tracht de informatie op de website zo volledig en correct mogelijk weer te geven kan het voorkomen dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Daarnaast worden bij het vertalen van regelgeving naar publieksinformatie keuzes gemaakt ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid. Voor de gebruiker essentië informatie moet dan ook te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd worden in de geldende regelgeving en/of bij de verantwoordelijke organisatie(s). Het is mogelijk dat via de internetsite van de gemeente Bellingwedde toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Bellingwedde kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.