Digitaal-loket

Afvalinzameling

 • Raadpleeg voor de ophaaldata van het afval de online afvalkalender van Omrin. Deze kalender wordt elk jaar huis-aan-huis bezorgd.
 • Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD) worden via de PMD-container met de oranje deksel ingezameld.

Aanpak: 

Afvalsoorten op alfabet

Bladafval

Speciaal voor bladeren die afkomstig zijn van bomen die in de berm staan, worden bladkorven geplaatst. Deze korven zijn niet bedoeld voor het blad van particuliere bomen. De korven worden geplaatst vanaf 1 oktober tot een week voor kerst. De locaties publiceren wij in oktober en november.

Blik

Metalen verpakkingen zoals frisdrankblikjes en deksels van jampotjes kunnen samen samen met het plastic en drankkartons in de PMD-container. Raadpleeg de online afvalkalender om te zien wanneer de container wordt geleegd.

Compost

Als u uw groente-, fruit- of tuinafval zelf composteert dan krijgt u vruchtbare compost ervoor terug en u bespaart op de ledigingen van de groene container. U kunt een compostvat bestellen door een e-mail te sturen naar gemeente@bellingwedde.nl. Hierin dient u uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal vaten aan te geven. Inwoners van Bellingwedde kunnen bij de milieustraat ook compost verkrijgen. Tot een maximum van één aanhangwagen per jaar is dit gratis.

Drankkartons

Drankkartons kunnen samen met het plastic en blik in de PMD-container. Raadpleeg de online afvalkalender om te zien wanneer de container wordt geleegd.

Elektrische apparaten

Afgedankte elektrische apparaten zoals koelkasten, stofzuigers, keukenapparatuur en televisies kunt u brengen naar de milieustraat in Vriescheloo.

Glas

Glas kan in de glasbak. Vlakglas kunt u brengen naar de milieustraat in Vriescheloo.

Grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval kunt u brengen naar de milieustraat of raadpleeg de online afvalkalender voor de ophaaldagen. Tot twee dagen voor die datum kunt u bellen (0900 2100215) of een bericht zenden via de website www.omrin.nl. tijdens kantooruren of via www.omrin.nl). Per melding mag u maximaal 3 m3 aanbieden.Zet het afval gebundeld tijdig op de door Omrin aangegeven dag bij de weg. De tarieven vindt u onder het kopje Kosten. Voor grote hoeveelheden kunt u bij Omrin of een ander bedrijf een container huren.

Kadavers

Dode kleine huisdieren zoals honden en katten kunt u gratis brengen naar de milieustraat in Vriescheloo. Grotere dieren en vee kunt u laten halen door Rendac: 0900 - 9221.

Klein chemisch afval (kca)

Kca kunt u inleveren bij de milieustraat in Vriescheloo. Daarnaast kunt u uw kca meegeven met de chemokar. De data hiervan vindt u op de afvalkalender. U dient uw kca minimaal twee werkdagen aan te melden. U kunt hiervoor bellen (0900 – 21 00 215) of dit melden via www.omrin.nl. Lees meer over kca.

Oud papier

Oud papier wordt maandelijks via de verschillende verenigingen in de gemeente ingezameld en afgevoerd naar v.d. Hende te Nieuwe Pekela. Het papier mag uitsluitend in de papiercontainer worden aangeboden.

 • Zet de container alleen bij de weg als deze goed gevuld is.
 • Zet er geen los papier of dozen naast.
 • Zet de container, anders dan de andere containers, met het handvat naar de wet toe.
 • Doe in deze container alleen schoon papier en karton, geen zacht- of hardboard en geen melk- of sappakken.

Plastic en kunststofverpakkingen

Plastic en kunststof verpakkingen kunnen in de PMD-container. Raadpleeg de online afvalkalender om te zien wanneer de container wordt geleegd. Kijk voor meer informatie over afval scheiden op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Puin zonder verontreinigingen

Kleine hoeveelheden puin kunt u, mits de puin niet is verontreinigd, naar de milieustraat in Vriescheloo brengen.

Takken en snoeiafval

Grotere hoeveelheden of takken kunt u, tegen vergoeding, brengen naar Groenrecycling v.d. Wal aan de Kentersweg 29 in Blijham, (0597) 56 14 27. Raadpleeg de openingstijden op www.vanderwalblijham.nl/Groenrecycling.

Textiel

Afgedankte kleding kunt u in de kledingbakken deponeren.Kosten: 

Inzameling 240 liter containers

vastrecht per jaar € 179,00
vastrecht extra container per jaar € 179,00
grijze container restafval per lediging €     6,80
groene container gft-afval per lediging €     2,35

Inzameling 1100 liter (verzamel) containers

vastrecht voor meerpersoonshuishoudens: € 227,00
vastrecht voor eenpersoonshuishouden: € 276,00

Grof vuil laten halen

tot maximaal 3 m3, voor elke m3 €  25,00
per apparaat €  15,00

Diverse afvalstoffen brengen (milieustraat Vriescheloo)

grof huisvuil per kofferbak  €  2,50

grof huisvuil per aanhanger met twee wielen

 €  5,00
grof huisvuil per aanhanger met vier wielen €  10,00
grof huisvuil per bestelauto €   5,00
grof huisvuil per bus €  10,00
banden van auto-/motorfiets zonder velg,  
gratis
computers en bijbehorende apparatuur gratis
gasflessen gratis
kadavers van kleine huisdieren gratis
klein chemisch afval (KCA) gratis
landbouwbestrijdingsmiddelen (Storl) gratis
metalen gratis
papier en karton gratis
wit- en bruingoed zoals televisies, radio's en wasmachines gratis

Voorwaarden: 

Afvalcontainers

 • In de gemeente wordt elk woonadres standaard voorzien van vier containers; voor restafval, voor GFT-afval, voor oud papier en voor Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD). De containers zijn voorzien van chips.
 • De geplaatste containers zijn eigendom van Schier bv en horen bij de woning. Als u verhuist dient u de containers leeg en schoon bij de woning achter te laten.
 • U kunt extra containers aanvragen indien u dat wenst. Voor iedere extra container bent u, naast het ledigingstarief, het vastrecht verschuldigd. Als u aan kunt tonen dat u een extra container nodig heeft om medische redenen, zoals incontinentie, dan wordt daarvoor geen vastrecht of ledigingstatief in rekening gebracht.

Aanbieden containers

 • Zet de container vanaf 07.00 uur bij de weg. De container dient om 20.00 uur weer weggehaald te zijn.
 • De container dient met het handvat van de weg af te wijzen, uitgezonderd de oud papier container, deze dient met het handvat naar de weg toe te wijzen.
 • Zet de container op een vlakke ondergrond met met een goed gesloten deksel.
 • Doe geen zand of puin in de container.

Afval scheiden

Voor het scheiden van Plastic Metaal en Drankenkartons gelden de volgende richtlijnen:

PMD-sorteerwijzer

Dit is PMD-afval

Dit is géén PMD-afval

PLASTIC VERPAKKING

 • Flessen voor frisdrank, water, melk, azijn, etc.
 • Knijpflessen voor sauzen, olie, etc.
 • Plastic tubes voor tandpasta, etc.
 • Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep
 • Verpakking van kaas, vlees en vis
 • Bekers voor yoghurt, vla en ijs
 • Bakjes voor salade, groente en fruit
 • Zakken voor pasta, rijst, brood, snoepgoed, etc.
 • Kuipjes voor boter, saus en smeerkaas
 • Plastic folie, tasjes en zakjes
 • Plantenpotjes
 • Blisterverpakkingen van bijvoorbeeld tandenborstels, schroefjes, etc.

 

 • Kitkokers
 • Piepschuim
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom)
 • Hard plastic, zoals speelgoed en tuinstoelen
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Medische verpakkingen van dialysevloeistof, stomazakken, katheter, infuusmateriaal en injectienaalden
 • Landbouw-, vijverplastic en antiworteldoek

METALEN VERPAKKING

 • Drankblikjes voor frisdrank
 • Stalen siroopflessen
 • Metalen deksels, tubes en doppen
 • Conservenblikken voor soep, pasta, groente, fruit en honden- of kattenvoer
 • Aluminium schaaltjes en bakjes van levensmiddelen

 

 • Verfblikken
 • Spuitbussen voor deodorant, verf, etc.
 • Verpakkingen met aluminiumfolie, zoals koffieverpakkingen en chipszakken

DRINKPAKKEN

 • Lege kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en wijn
 • Lege kartonnen pakken voor melk, vla en yoghurt
 • Lege kartonnen pakken voor soep en pastasaus
 • Volle kartonnen pakken
 • Kartonnen pakken waar ander materiaal in is verwerkt
 • Resten papier en karton


Bijzonderheden: 

Leegstand/overlijden

Indien een huis leeg komt te staan, bijvoorbeeld bij overlijden, dan wordt de lediging van de containers niet automatisch stopgezet. Let er dan ook op dat de containers zo mogelijk binnen worden gezet. Indien gewenst is dat dit wordt stopgezet, dan kan dit door de erfgenamen  kenbaar maken worden gemaakt door een e-mail met opgave van het betreffende adres en het adres van de betreffende erfgenaam te zenden naar gemeente@bellingwedde.nl Laat dan de containers schoon en droog achter en zet ze zo mogelijk binnen.


Contact: 

Problemen of klachten afvalinzameling

 • Neem bij klachten contact op met Omrin via 0900 - 21 00 215 of bezoek de site: www.omrin.nl.
 • Bij problemen met een van de containers kunt u contact opnemen met de Groene lijn van Plastic Omrin via 0800 - 66 55 111

Container vermist?

Als u een afvalcontainer mist, dan dient u hiervan aangifte te doen bij de politie. Dit is noodzakelijk voor een goed beheer van de afvalcontainers en daarmee de kosten ervan. Op basis van deze aangifte zal een nieuwe container worden geplaatst. U kunt op de volgende manieren aangifte doen:

Vervolgens stuurt u een kopie van de aangifte/proces-verbaal naar de gemeente Bellingwedde, Hoofdweg 2 9698 AE Wedde of naar het e-mailadres gemeente@bellingwedde.nl.

Zwerfafval?

Bel dan met de milieustraat in Vriescheloo via (0597) 54 15 80.

Andere vragen?

Gemeente Bellingwedde
Hoofdweg 2
9698 AE Wedde

T: (0597) 53 71 00
F: (0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Meer contactgegevens en openingstijden


DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Bellingwedde kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw indentiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"