Digitaal-loket

Bezwaarschrift indienen

Als u het met een beslissing van het college van B&W, de gemeenteraad of de burgemeeser niet eens bent, kunt u binnen zes weken na verzending of uitreiking van dit besluit, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Voorwaarden: 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt (graag onderwerp, datum en kenmerk besluit vermelden);
  • de gronden (motivering) van het bezwaar.


Bijzonderheden: 

Voorlopige voorziening

Zodra u zo'n bezwaar­schrift indient, kunt u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, een voorlopige voorziening vragen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belan­gen: Postbus 150, 9700 AD Groningen.
U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


Contact: 

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Gemeente Bellingwedde
Hoofdweg 2
9698 AE Wedde

T: (0597) 53 71 00
F: (0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Meer contactgegevens en openingstijden


DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Bellingwedde kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw indentiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"