Digitaal-loket

Bomen kappen, omgevingsvergunning

Als u een houtopstand (meestal een boom) wilt kappen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.
 
Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid. U kunt hierbij denken aan het verwijderen van de kroon uit een boom. De eigenaar van een boom kan een vergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).
Voor particulieren en bedrijven gelden dezelfde regels.


Aanpak: 

Digitaal aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online):
www.omgevingsloket.nl


Vergunningencheck

Hiermee kunt u kijken of in uw geval een vergunning nodig is.

Online aanvragen
Als u uw aanvraag volledig digitaal wenst in te dienen heeft u hierbij DigiD nodig.
De gemeente krijgt uw digitale aanvraag binnen en neemt haar in behandeling.

Heeft u geen DigiD?
Op het omgevingsloket heeft u ook de mogelijkheid een papieren aanvraagformulier samen te stellen. Hierbij is geen DigiD vereist. Dit aanvraagformulier kunt u printen en vervolgens 'met de hand' invullen.

Bedrijven
Bedrijven kunnen met eHerkenning inloggen.Kosten: 

Het tarief in 2017 is € 32,00


Voorwaarden: 

De gemeente kan voorwaarden aan de vergunning verbinden. U kunt hierbij denken aan een herplantingsplicht en een gestelde termijn hiervoor. De vergunning wordt bekend gemaakt zodat eventuele belanghebbenden bezwaar kunnen maken. De gemeente kan dan alsnog besluiten om de vergunning niet te verlenen.
Als de houtopstand onder werking van de Boswet valt, moet u het kappen melden bij de Dienst regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

Er kunnen weigeringsgronden zijn voor het afgeven van een kapvergunning:

  • De natuurwaarde van de houtopstand
  • De landschappelijke waarde van de houtopstand
  • De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon
  • De beeldbepalende waarde van de houtopstand
  • De cultuurhistorische waarde van de houtopstand
  • De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand

Bij een aanvraag  zal de gemeente de belangen bij handhaving van de te kappen houtopstand moeten afwegen tegen de belangen van het verwijderen . Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt als bijvoorbeeld de boom dreigt om te waaien.Bijzonderheden: 

U kunt alleen een vergunning aanvragen voor een boom die op uw eigen terrein staat. Is het terrein niet van uzelf, dan moet u toestemming hebben van de eigenaar om de vergunning aan te vragen. Het is mogelijk om voor meerdere bomen tegelijk een kapvergunning aan te vragen. Dit geldt overigens alleen als ze op dezelfde locatie staan. Voor bomen op verschillende locaties moet u altijd per locatie een vergunning aanvragen.
 
De aanvraag van de vergunning wordt behandeld bij de afdeling Ruimte, taakveld groen, Een medewerker van de afdeling komt ter plekke kijken om de aanvraag te kunnen beoordelen. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en wethouders of u wel of niet een vergunning krijgt.

 


Contact: 

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Ruimte.

Gemeente Bellingwedde
Hoofdweg 2
9698 AE Wedde

T: (0597) 53 71 00
F: (0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Meer contactgegevens en openingstijden


DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Bellingwedde kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw indentiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"