Digitaal-loket

Dakkapel en dakraam, omgevingsvergunning

In sommige gevallen is voor een dakkapel een vergunning nodig, in andere gevallen niet. Bij voorwaarden leest u wanneer een dakkapel of dakraam vergunningsvrij is.

In overige gevallen dient u een aanvraag in te dienen.


Aanpak: 

Checken en digitaal indienen via het Omgevingsloket online
www.omgevingsloket.nl.

Nadat u de vergunningencheck heeft doorlopen kunt u uw aanvraag doen. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen), of digitaal. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren (uploaden).

Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD nodig. Voor bedrijven geldt dat zij een zakelijk DigiD moeten gebruiken. Dit is dezelfde code als de toegangscode van de Kamer van Koophandel.Kosten: 

De kosten worden conform de gemeentelijke legesverordening berekend.


Voorwaarden: 

Een dakkapel is vergunningsvrij mits deze:

 • op een (bestaande) woning of woongebouw gebouwd wordt;
 • gebouwd wordt op het achterdakvlak of een niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijdakvlak;
 • de minimale afstand tot de voorgevel 1 meter is;
 • voorzien wordt van een platdak;
 • de zijwanden ondoorzichtig zijn;
 • de hoogte vanaf de voet van de dakkapel gemeten kleiner dan 1,75 meter is;
 • de onderzijde tussen 0,5 meter en 1 meter boven de dakvoet (laagste punt schuin dak) ligt;
 • de zijkanten meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak liggen;
 • de bovenzijde meer dan 0,5 meter onder daknok ligt en
 • niet wordt geplaatst op een monument of pand gelegen in beschermd stads- of dorpsgezicht, of een woongebouw of woning die niet voor permanente bewoning bestemd is.

  Voor het plaatsen van een dakraam geldt:

  • onderzijde meer dan 0,5 meter boven de dakvoet (laagste punt schuin dak);
  • de bovenzijde meer dan 0,5 meter onder daknok.


   Bijzonderheden: 

   Een dakkapel moet voldoen aan de voorschriften van het bouwbesluit.


   Contact: 

   Voor meer informatie kunt u op maandag en donderdagochtend 9-12 contact opnemen met de gemeente.

   Gemeente Bellingwedde
   Hoofdweg 2
   9698 AE Wedde

   T: (0597) 53 71 00
   F: (0597) 53 15 55
   gemeente@bellingwedde.nl

   Meer contactgegevens en openingstijden


   DigiD

   Inloggen

   Via DigiD

   Bij Gemeente Bellingwedde kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw indentiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

   DigiD Inloggen "Mijn loket"