Digitaal-loket

Identiteitskaart (Nederlandse)

Algemeen

Een Identiteitskaart is in Nederland een geaccepteerd legitimatiebewijs. In beginsel dienen ze ter identificatie en als bewijs van de Nederlandse nationaliteit. Maar u kunt er ook mee reizen, omdat andere landen de Nederlandse Identiteitskaart op grond van internationale of eigen regelgeving accepteren. Om naar het buitenland te reizen heeft u sowieso een geldig reisdocument nodig; met een verlopen document mag dus niet worden gereisd. U mag naast een Nederlandse Identiteitskaart ook een Nederlands paspoort bezitten.

Geldigheid

Een Nederlandse Identiteitskaart voor inwoners van 18 jaar en ouder is maximaal 10 jaar geldig. Onder de 18 jaar is een Identiteitskaart maximaal 5 jaar geldig. In onderstaande PDF een uitgebreid overzicht van landen. Soms accepteren landen de Nederlandse Identiteitskaart zonder dat zij daarover een formele afspraak met Nederland hebben gemaakt. Indien uw land van bestemming niet in deze lijst staat, dan kunt u desgewenst contact opnemen met de ambassade of het consulaat van dat land om te vragen of u met de Nederlandse Identiteitskaart tot dat land toegelaten wordt. U mag naast de Nederlandse Identiteitskaart ook een paspoort hebben.

Overzicht toegang Europese landen (pdf)

Voorkomen van misbruik van reisdocumenten

Wees zuinig op uw reisdocument (pdf)

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

 

Toestemming vereist

In de volgende gevallen is voor de aanvraag van een identiteitskaart toestemming vereist:

  • van degene(n) die belast is/zijn met het gezag van een kind dat nog geen 12 jaar is.

De toestemming kan aan de balie Burgerzaken in persoon worden gegeven of schriftelijk. In beide gevallen is ook een kopie legitimatiebewijs toestemminggever vereist. Lees de uitgebreide informatie bij het product Toestemming bij reisdocumenten’.

Zonder vereiste toestemming kan er geen aanvraag worden gedaan.

Vingerafdrukken

Nederlandse Identiteitskaarten die op of na 20 januari 2014 zijn aangevraagd, zijn officieel geen reisdocument meer. Hierdoor hoeven er geen vingerafdrukken in de Identiteitskaart worden opgeno-men. U kunt er wel mee reizen, omdat andere landen de Nederlandse Identiteitskaart op grond van internationale of eigen regelgeving accepteren.

Is uw paspoort of id-kaart vermist of gestolen?

Voor de aanvraag van een nieuw reisdocument is het niet meer noodzakelijk dat u eerst aangifte doet bij de politie. U vult zelf bij de aanvraag van uw nieuwe paspoort aan de balie Burgerzaken een eigen verklaring van verlies of diefstal in. Hierin legt u uit op welke wijze u uw oude document bent kwijtgeraakt.

Aangifte formulier.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Valse meldingen

Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager door naar de politie voor nader onderzoek.


Aanpak: 

Voor een identiteitskaartaanvraag heeft u nodig:

  • één kleurenpasfoto (wij adviseren u naar een vakfotograaf te gaan; zij zijn op de hoogte van de eisen die de centrale overheid stelt aan de kwaliteit van de pasfoto).
  • alle Nederlandse en buitenlandse reisdocumenten die op uw naam staan, ongeacht of ze nog geldig zijn.
  • een eigen verklaring van verlies of diefstal van uw reisdocument waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt; deze verklaring vult u zelf aan de balie in.
  • eventueel toestemming van de gezaghouders.
  • de verschuldigde kosten. U kunt pinnen of contant betalen.

Een Identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan bij de balie Burgerzaken in het gemeentehuis. Dus ook een kind van bijvoorbeeld een half jaar moet in persoon bij de aanvraag van een eigen identiteitskaart aanwezig zijn. Na 5 werkdagen ligt de nieuwe identiteitskaart voor u klaar. De nieuwe identiteitskaart dient door u persoonlijk weer te worden afgehaald. Kinderen waarvoor u een identiteitskaart aanvraagt, neemt u mee. Ook bij het afhalen moeten de kinderen weer aanwezig zijn.

Spoedaanvraag

U kunt ook een aanvraag via een spoedprocedure doen. Als uw aanvraag voor 14.00 uur binnen is, kunt u het document meestal de volgende werkdag weer ophalen. Ook dan haalt u de identiteitskaart weer persoonlijk af. Aan een spoedaanvraag zijn extra kosten verbonden. Als het gaat om een vermissing kan niet in alle gevallen een spoedprocedure worden gestart.Kosten: 

Tarieven 2017

  • Nederlandse Identiteitskaart voor personen vanaf 18 jaar: € 50,65
  • Nederlandse Identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar: 28,60
  • Extra kosten spoedprocedure: € 47,55

De kosten moeten bij de aanvraag worden voldaan. Bij het loket Burgerzaken kunt u ook pinnen.


Voorwaarden: 

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Kinderen tot 12 jaar hebben schriftelijk toestemming nodig van beide ouders of voogden. Weigert een van de ouders toestemming te geven? U kunt vervangende toestemming aanvragen via de rechtbank.Bijzonderheden: 

Ouders die reizen met kinderen met een andere achternaam

Vaders en moeders, met een andere achternaam dan hun kinderen hebben soms problemen bij de persoonscontrole op een luchthaven als ze alleen met hun reizen. Om bij de Koninklijke Marechaussee aan te kunnen tonen dat u toestemming heeft om met de minderjarige(n) te reizen, kunt u onderstaande formulier thuis printen en invullen en vervolgens meenemen op uw reis.

Formulier toestemming voor vakantie (pdf)

Sommige landen eisen een verklaring waarin staat dat de meereizende volwassene daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hier tijdig naar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Onderstaand formulier kunt u printen en invullen. De handtekeningen van de ouder(s) moet u door de gemeente laten legaliseren.

Formulier toestemming ouders voor reizen met minderjarige (pdf)

Wanneer een andere persoon dan een van de ouders met 1 of meer minderjarige kinderen wil reizen, is de toestemming nodig van degene(n) die het gezag heeft/hebben over de minderjarige(n) (één of beide ouders of een instelling) nodig.

Gebruikershandleiding formulier toestemming voor vakantie (pdf)

Noodpaspoort

Als u ook via een spoedprocedure bij de gemeente niet meer tijdig een geldig identiteitskaart kunt krijgen, kunt u onder voorwaarden een noodpaspoort krijgen.

Naam partner in reisdocument

Echtgenoten en geregistreerde partners mogen in het maatschappelijk verkeer elkaars achternaam gebruiken. Op verzoek kan in uw reisdocument de naam bijgeschreven worden van uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner. Dit is ook mogelijk als uw partner is overleden of als u bent gescheiden.

Gegevens op identiteitskaart wijzigen

Als uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, bijvoorbeeld na een naamswijziging, dan is uw identiteitskaart niet meer geldig. U moet dan een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Vermelding naam op vliegtickets

Op de luchthaven worden de naam op uw boekingsbevestiging en die in uw paspoort met elkaar vergeleken. Als deze namen niet met elkaar overeenkomen, wordt u niet geaccepteertd op de vlucht. Als u uw getrouwde naam of van uw geregistreerde partner opgeeft bij boeking en in uw paspoort staat alleen uw meisjesnaam, dan wordt u niet geaccepteerd.

Toelating land

Een toelating tot een land wordt bepaald door de wet van het land waarnaar u wilt reizen. Omdat de buitenlandse wetgeving regelmatig wijzigt, is het verstandig om dit na te vragen bij het reisbureau of bij de ambassade van het land van bestemming.


Contact: 

Gemeente Bellingwedde, Team Burgerzaken
Hoofdweg 2, 9698 AE Wedde
Tel. (0597) 53 71 00, e-mail: burgerzaken@bellingwedde.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 18.30 uur. In de maanden juli en augustus op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.


DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Bellingwedde kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw indentiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"