Digitaal-loket

Rijbewijs (nationaal)

Met ingang van 1 oktober 2006 is het nieuwe rijbewijs in de vorm van een kunststofkaart op creditcardformaat ingevoerd. 
Een rijbewijs geeft de rijbevoegdheid van de houder weer. Daarnaast is het sinds 1 januari 2005 ook aangewezen als identificatiedocument (echter niet in alle situaties). 
Met ingang van 1 oktober 2006 is het niet meer mogelijk bij het CBR (Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen) een bromfietscertificaat aan te vragen. Na het behalen van het theorie-examen voor de bromfiets, dient men in de gemeente van inschrijving een rijbewijs met de categorie AM aan te vragen.

Wanneer is een rijbewijs nodig?

Wanneer u in Nederland woont en een motorvoertuig wilt besturen moet u in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. U moet minimaal 18 jaar oud zijn. Per 1 oktober 2004 is de minimumleeftijd voor het besturen van een autobus (categorie D) verhoogd van 18 naar 21 jaar. Voor de volgende motorrijtuigen heeft u geen rijbewijs nodig:

 • gehandicaptenvoertuigen met een motor;
 • landbouwtrekkers;
 • motorrijtuigen met een beperkte snelheid.

Aanpak: 

Bij een aanvraag van een rijbewijs moet u het volgende meenemen: 
 
a. Bij aanvraag eerste rijbewijs:

 • Eén goedgelijkende kleuren pasfoto (voorschriften pasfoto).  
  Dit zijn pasfoto's die die ook voor een paspoort/identiteitskaart gelden.
 • Leges moeten bij aanvraag worden voldaan
 • Geldig legitimatiebewijs

 
U moet op het moment van de aanvraag ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie en in een periode van één jaar, voorafgaande aan de aanvraag, minimaal 185 dagen in Nederland hebben gewoond. 
 
b. Bij vernieuwing:

 • Eén goedgelijkende kleuren pasfoto (voorschriften pasfoto).
  Dit zijn pasfoto's die die ook voor een paspoort/identiteitskaart gelden.
 • Het eerder afgegeven rijbewijs
 • Leges moeten bij aanvraag worden voldaan
 • U moet voordat u een aanvraag voor een nieuw rijbewijs kunt doen een verklaring van geschiktheid invullen:
  • wanneer uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag;
  • u ouder bent dan 75 jaar;
  • wanneer u een rijbewijs met een verkorte geldigheidsduur, in verband met een medische indicatie, wilt vernieuwen;
  • het te vernieuwen rijbewijs tevens geldig is voor categorie C, CE, D of DE.

 
Nadat u deze verklaring hebt ingevuld en hebt opgestuurd en u goedgekeurd bent, ontvangt u van het CBR een brief dat u het rijbewijs kunt vernieuwen.  
Meer informatie over het verkrijgen van een verklaring van geschiktheid kunt u in dit loket vinden onder het onderwerp "eigen verklaring". 
 
c. Bij categorie-uitbreiding:

 • Eén goedgelijkende kleuren pasfoto (voorschriften pasfoto). Dit zijn pasfoto's die die ook voor een paspoort/identiteitskaart gelden.
 • Het eerder afgegeven rijbewijs
 • Leges moeten bij aanvraag worden voldaan
 • Als het oude rijbewijs is afgegeven voor 1 oktober 1996, een geldig legitimatiebewijs

 

d. Bij vermissing:

 • Aangifte doen
 • Eén goedgelijkende kleuren pasfoto (voorschriften pasfoto). Dit zijn pasfoto's die die ook voor een paspoort/identiteitskaart gelden.
 • Leges moeten bij aanvraag worden voldaan (houd rekening met vermissingsleges: zie bij 'kosten').
 • Geldig legitimatiebewijs


Kosten: 

Tarieven 2017:

Het aanvragen van een rijbewijs kost € 36,00.
Bij vermissing: extra behandelingskosten € 18,60.
Een spoedaanvraag: nog € 34,10 extra verschuldigd.


Voorwaarden: 

Verblijfsvergunning: 
Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft dient u voor het aanvragen van een rijbewijs in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning.Bijzonderheden: 

Hoe lang is het geldig?

 • Rijbewijzen hebben in principe een geldigheidsduur van 10 jaar. Er moet om de 10 jaar een nieuw rijbewijs worden aangevraagd. De datum waarop  uw rijbewijs vernieuwd moet worden vindt u op uw rijbewijs. Op het oude rijbewijsmodel (afgegeven m.i.v. 01-06-1996) staat achter "geldig tot" de datum waarop de geldigheid van uw rijbewijs verloopt. Heeft u een rijbewijs dat ouder dan 10 jaar is, dan mag u niet meer rijden. Op het nieuwe rijbewijs staat op de achterkant tot hoe lang het rijbewijs geldig is.
 • Als u op de vernieuwingsdatum ouder dan 65 bent, maar jonger dan 70 jaar, dan zult u een nieuw rijbewijs krijgen dat geldig is tot de dag waarop u 75 jaar wordt. U krijgt een rijbewijs dat 5 jaar geldig is, als u op de vernieuwingsdatum tussen de 70 en 75 jaar bent.
 • Als u op de vernieuwingsdatum van het rijbewijs 70 jaar of ouder bent, dan zal u een rijbewijs krijgen dat maximaal 5 jaar geldig is. Tevens moet u voor u het nieuwe rijbewijs aanvraagt een verklaring van geschiktheid (geneeskundige verklaring) aanvragen.

Een vernieuwing van het rijbewijs moet persoonlijk worden aangevraagd bij de gemeente.

Vanaf 16,5 jaar starten met het volgen van rijlessen?

Hiervoor is een begeleiderspas nodig. Kijk voor meer informatie op


Contact: 

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Gemeente Bellingwedde
Hoofdweg 2
9698 AE Wedde

T: (0597) 53 71 00
F: (0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Meer contactgegevens en openingstijden


DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Bellingwedde kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw indentiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"