Digitaal-loket

Slopen, omgevingsvergunning

Sinds 1 oktober 2010 is de sloopvergunning samen met 24 andere vergunningen opgegaan in de nieuwe omgevingsvergunning.

Voorheen moest u bij bouwplannen de bouwvergunning, de sloopvergunning en bijvoorbeeld ook de milieuvergunning apart aanvragen. Nu vraagt u alleen nog een omgevingsvergunning aan.

Wie wil slopen, bouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen en wil weten of er een omgevingsvergunning nodig is, kan een vergunningcheck invullen op; www.omgevingsloket.nl
Via dit omgevingsloket kan de omgevingsvergunning ook aangevraagd worden.


Aanpak: 

Digitale indiening via het Omgevingsloket online

Met de komst van de Wabo is het mogelijk uw aanvraag om omgevingsvergunning digitaal in te dienen. Dit gebeurt ook via het Omgevingsloket online http://www.omgevingsloket.nl/.

Nadat u de vergunningencheck heeft doorlopen kunt u uw aanvraag doen. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen), of digitaal. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren (uploaden).

Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD nodigContact: 

Neem voor meer informatie kunt u op maandag en donderdagochtend 9-12 contact opnemen met de gemeente.

Gemeente Bellingwedde
Hoofdweg 2
9698 AE Wedde

T: (0597) 53 71 00
F: (0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Meer contactgegevens en openingstijden


DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Bellingwedde kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw indentiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"