Digitaal-loket

Subsidie aanvragen

U kunt voor verschillende activiteiten of projecten subsidie ontvangen van de gemeente Bellingwedde. 


Aanpak: 

Aanvragen kan via het aanvraagformulier subsidie Bellingwedde. Een subsidie-aanvraag voor activiteiten en projectsubsidies in de gemeente Bellingwedde moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Hoofdweg 2, 9698 AE te Wedde.

Indienen

  • Voor een activiteit in het eerste kwartaal, dient uw aanvraag binnen te zijn vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar.
  • Voor een activiteit in het tweede kwartaal dient uw aanvraag binnen te zijn vóór 1 januari van dat jaar.
  • Voor een activiteit in het derde kwartaal, dient uw aanvraag binnen te zijn vóór 1 april van dat jaar.
  • Voor een activiteit in het vierde kwartaal dient uw aanvraag binnen te zijn vóór 1 juli van dat jaar.Voorwaarden: 
  • Activiteiten op het gebied van kunst, natuur, cultuur, sport, bewegen, recreatie, maatschappelijke participatie en integratie komen in aanmerking voor een subsidie.
  • Voor een aanvraag hoger dan € 250 dient een begroting toegevoegd te worden;
  • Verdeling van het budget geschiedt aan de hand van de criteria;
  • Om de beheersbaarheid van de gemeentelijke uitgaven veilig te stellen kan een subsidieplafond worden vastgesteld.
  • Op een aanvraag tot subsidieverlening wordt binnen acht weken na einde indieningstermijn een beslissing genomen.
  • Binnen zes weken na de beschikking ontvangt u het toegekende bedrag.Contact: 

Gemeente Bellingwedde
Hoofdweg 2
9698 AE Wedde

T: (0597) 53 71 00
F: (0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Meer contactgegevens en openingstijden


DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Bellingwedde kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw indentiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"