Digitaal-loket

Verhuizing

Verhuizen binnen of naar Bellingwedde

Wanneer u vanuit een andere gemeente in Nederland verhuist naar de gemeente Bellingwedde, of als u verhuist binnen Bellingwedde, moet u hiervan binnen 5 dagen aangifte doen bij de gemeente Bellingwedde.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u vanuit de gemeente Bellingwedde verhuist naar een andere gemeente dan moet u daar binnen 5 dagen aangifte van doen in de nieuwe gemeente. Uitschrijven in de gemeente Bellingwedde is niet nodig.


Aanpak: 

Verhuizing doorgeven aan de balie

Bij de aangifte van een verhuizing aan de balie moet u het volgende meenemen:

 • Uw legitimatiebewijs.
 • Bij kamerbewoning kan gevraagd worden een huurcontract te laten zien.

Gaat u op een al bewoond adres wonen?

De gemeente heeft dan schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner nodig. Hiervoor kan de hoofdbewoner mee komen naar het gemeentehuis om daar een toestemmingsformulier te ondertekenen. Of de hoofdbewoner vraagt een formulier aan, om die te onderteken, waarna deze kan worden ingeleverd door de nieuwe medebewoner. Wel dient er dan van de hoofdbewoner een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs te worden toegevoegd.

Verhuizing doorgeven via internet

Met het webformulier doorgeven verhuizing. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

 • Als u op een al bewoond adres gaat wonen moet u op dit formulier ook gegevens van de hoofdbewoner invullen: naam, adres, telefoonnummer en burgerservice nummer.
 • U kunt met dit formulier ook meeverhuizenden opgeven: echtgenoot of geregistreerde partner, kinderen of ouders. Samenwonenden moeten apart de verhuizing doorgeven

Na verzending van het webformulier krijgt u een e-mail bericht met de gegevens die u ingevoerd heeft.

NB: Indien de woning op het nieuwe adres een huurwoning betreft, verzoeken wij u een kopie van het huurcontract te mailen naar burgerzaken@bellingwedde.nl.

Nadat alle gegevens door de gemeente ontvangen zijn, neemt de gemeente de aanvraag in behandeling.


Bijzonderheden: 

Verhuist u naar een ander adres, dan dient u hiervan zo snel mogelijk, tenminste binnen vijf dagen, aangifte te doen bij uw (nieuwe) gemeente.

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

 • U zelf als u 16 jaar of ouder bent.
 • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
 • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen.
 • De curator van de onder curatele gestelde.
 • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde adres.
 • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde adres.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.
 • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.

U heeft toestemming van de hoofdbewoner nodig als u bij iemand in gaat wonen.

Emigreren

Als u naar het buitenland vertrekt en naar redelijke verwachting gedurende  tweederde van de tijd buiten Nederland zult verblijven, bent u verplicht binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente persoonlijk aangifte van uw vertrek te doen. In de aangifte moet u zowel het oude adres als het nieuwe land van verblijf en van het eerste adres van verblijf in dat land vermelden.


Contact: 

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Gemeente Bellingwedde
Hoofdweg 2
9698 AE Wedde

T: (0597) 53 71 00
F: (0597) 53 15 55
gemeente@bellingwedde.nl

Meer contactgegevens en openingstijden


DigiD

Inloggen

Via DigiD

Bij Gemeente Bellingwedde kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw indentiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"